18.3.16

ΚΠΓ Εξετάσεις Ιουνίου 2016Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Ιουνίου 2016.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή  12 Ιουνίου  2016 για τα επίπεδα:
α)    Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ισπανική.
β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1)Ειδικό έντυπο «Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να εκτυπώνουν το ειδικό αυτό έντυπο και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr
2)Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους .
 3) Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo).  Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.grή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 01/04/2016. 
Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:
α.  των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),
β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και
γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)
4)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής,  κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
5)Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο. Στην αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο αναφέρεται η γλώσσα ή οι  γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα υποβάλλονται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.
Διευκρινίζεται ότι στο έντυπο της αίτησης αναγράφονται και οι περιοχές όπου το ΥΠ.Π.Ε.Θ προτίθεται να λειτουργήσει εξεταστικά κέντρα.
Ειδικότερα, για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2), εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής:
Για την Αγγλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
Για τη Γαλλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.
Για τη Γερμανική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης .
Για την Ιταλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
Για την Ισπανική γλώσσα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα και την αίτηση.

Plida - sezione Aprile 2016
11.3.16

Bullet Journal

I love planning and I love planners. I get crazy over organisers, printables and colourful stationary like a girl. I became a master list maker over the years since our profession requires at least a minimum  of organisation. You can find lists in my lesson plan book and my daily planners.

Consequently, starting with the premise of an organisation freak in mind, you can all see where this is going. I recently fell into the black hole of bullet journaling and it seems I can't get out of it, but the most important is that I don't wish to get out of it!

My one month-old bullet journal

Looking through the various pins in Pinterest one day, I came across a pin talking about bullet journals and how to set it up. That was it. One pin followed the other, blog posts and Youtube video tutorials followed suit. I began with small steps, all of them leading to the "gurus" of this practice.
Most of the people who chose to turn into planning with a bullet journal are either creative personalities or they are urged to be through it. I found the whole venture to be a revelation. The fact only of having to set it up is one of  the most creative things ever! However, you don't have to be an artist to have a bullet journal and this is not exactly the first or the only use of this magnificent tool: it can be a planner, a journal, a tracker, an artistic notebook and much more. It can be whatever its holder chooses it to be.


Having all this in mind, I thought to apply my latest craze onto my students! I chose the pre-intermediate level for my "experiment" and just a couple of students. Truth to be told, if you browse around, you'll see mostly ladies using it and just a few gentlemen among them. I've witnessed college students using a bullet journal on Tumblr and their wonderful studying organisation and that's when it struck me.How about using it with EFL students, who don't like writing in particular and what they need perhaps is a slight nudge... So, I provided them with two small, but very cute notebooks with colourful covers, some post-its and bookmarks. The notebooks can be whatever you wish, a simple notebook of any size or kind. I should inform you that one of them is not really keen on planning her studying time and thus, forget, reschedule and fall behind on her assignments.


The first stage was a bit strange on how to introduce the concept. I thought it shouldn't feel pressuring and stressful, like a project or an assignment, but something fun, making them go back and organise more. The only restriction they have is the use of the English language. My supervision will only consist in checking, advising and suggesting, but not actually correcting. The thought behind it is that they should get started with some basic kind of writing in a foreign language, some kind of enjoyable type of writing and not a homework assignment. Just like speaking, it's tiring for students listening to a teacher correcting them all the time. The plan is to get them moving!The set up of a bullet journal can be variable and adjustable according to the user's liking, tastes and mood, and that is actually the beauty of it. There is a basic structure of a calendar, tracker, journal and whatever the owner chooses to add. 
The students bullet journal will contain a calendar so as to organise their study time better, schedule their week, a couple of trackers and some specific sections such as the one called, "What Stuck With You Today?" I got that idea from Pinterest. The original pin is about a bulletin board that students post their most memorable time of the day. Another section could be dedicated to song lyrics since -at least Greek students- they love listening to youtube videos and singing karaoke style. They might have a part of the journal writing their favourite lyrics. It would make a great combination of listening and writing practice! They can copy something that stuck from their course book or a quote we mentioned in class. They are going to be urged, from my part, to create lists of books to read or films to see and include any other interest or hobby they might have in their lives. The great fact about bullet journals is that you can change what you don't like and make it fit into your own needs. So they can customise as they go along. I'd love to listen to more ideas and uses if you wish to discuss about it!

I certainly hope we have a successful experiment. I can't wait to see the results! We just needed a notebook and a pen! 
What's next? Bullet journals/lesson plan books for teachers! 


1.3.16

Ανακοίνωση αλλαγών κανονισμών PLIDAΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ PLIDA

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με βάση τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ των Εξετάσεων PLIDA ,που θα ισχύει από το τώρα και στο εξής , όσοι έχουν αποτύχει σε μια, δυο ή τρεις δοκιμές των εξετάσεων μπορούν να διατηρήσουν την βαθμολογία τους στις δοκιμασίες που απέτυχαν για τις επόμενες εξεταστικές ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία του διαγωνίστηκαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ και μπορούν να επαναλάβουν τις δοκιμασίες που απέτυχαν σε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ αλλά ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ( 365 ημέρες).

Παραδείγματα:
1.Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2014 και απέτυχε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2015 ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2. Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά τον Απρίλιο ή τον Μάϊο ή τον Ιούνιο  του 2015 και απέτυχε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2015 έχει την δυνατότητα να ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την εξέταση στις δοκιμές που απέτυχε αντίστοιχα έως τον Απρίλιο ή τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2016.

3.Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις π.χ.  για το επίπεδο Β2 για πρώτη φορά τον Ιούνιο τον του 2015 και απέτυχε σε κάποιες δοκιμές τον Νοέμβριο του 2015, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση τον Απρίλιο του 2016 και αν αποτύχει εκ νέου σε κάποια ή σε όλες από τις δοκιμές μπορεί να τις επαναλάβει εκ νέου έως τον Ιούνιο του 2016.

Διευκρίνιση
Την πρώτη φορά που θα επαναλάβει κάποιος τις δοκιμές  που  απορρίφτηκε θα πρέπει να είναι όλες στην ίδια εξεταστική, π.χ. αν αποτύχει σε τρεις δοκιμές τον Νοέμβριο του 2015 και θέλει να διαγωνιστεί εκ νέου τον Απρίλιο του 2016 θα πρέπει να διαγωνιστεί και στις τρεις δοκιμές ,αν επιτύχει εκ νέου σε μια δοκιμή θα διαγωνιστεί εκ νέου στις άλλες δυο στην επόμενη εξεταστική κτλ.

Πληροφορίες : 2310 282722 ή στο info@ladante.gr

NUOVO REGOLARMENTO PLIDA
Superamento dell’esame e punteggio.
L’esame si considera superato se il candidato raggiunge il punteggio di almeno 18/30 in ciascuna delle prove relative alle quattro abilità linguistiche (ascoltareleggerescrivereparlare).

I candidati che superano soltanto tre, due o una delle quattro prove di cui si compone il test (ascoltareleggerescrivere parlare) possono decidere di mantenere i punteggi sufficienti ottenuti per le successive sessioni d’esame entro un anno dalla data in cui si è sostenuto per la prima volta il test. I test relativi all’unica abilità o alle abilità non superate potranno essere ripetuti anche in più sessioni. In caso di successo, i punteggi ottenuti saranno sommati a quello già sufficiente o a quelli già sufficienti ottenuti nella/e sessione/i precedenti.

25.2.16

Ανακοίνωση εξετάσεων Diploma Ιουνίου 2016 του ιταλικού ινστιτούτουAθήνα 23 Φεβουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 136   C/1 

Αγαπητοί Κύριοι, 


Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων Diploma όλων των επιπέδων (Α2,Β1,Β2,C1,C2) της καλοκαιρινής περιόδου 2016 έχει οριστεί ως εξής:                                                                    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                                                               DIPLOMI A2,B1,B2,C1,C2                                                                                                 Αθήνα και Θεσσαλονίκη                                                                      


Καλοκαιρινή  Περίοδος 2016    


Γραπτές εξετάσεις                   

Κυριακή 12 Ιουνίου για τα επίπεδα Α2-Β1-Γ1-Γ2                                                                   Κυριακή 19 Ιουνίου για το επίπεδο Β2   


Ημερομηνίες εγγραφής              
7 Μαρτίου  – 6 Απριλίου   

Ωράριο εγγραφών                    
Καθημερινά 12.00 – 14.00   

Τόπος εγγραφών                      
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47)   Τρόπος πληρωμής                     

Ονομαστική Κατάθεση του υποψηφίου σε αριθμό λογαριασμού Εθνικής  Τράπεζας :   
129/001080-49 IBAN: GR  9201 1012 9000 0012 9001 080 49   

Εξέταστρα:   


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

 • Αίτηση εγγραφής, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου www.iicatene@esteri.it, συμπληρωμένη με κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ  χαρακτήρες (υποχρεωτική συμπλήρωση της διεύθυνσης e-mail). Απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Στον κάθε υποψήφιο θα σταλεί mail όπου θα αναγράφονται τόπος, ημερομηνία και ώρα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων. 


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στις εξετάσεις το ειδοποιητήριο mail καθώς και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. 

– Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παραπάνω εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mailiicatene.diplomi@esteri.it ή στα τηλέφωνα του Ιταλικού Ινστιτούτου 210.5242646/674 

– Πληροφορίες για τις εξετάσεις DIPLOMA -επίπεδο από Α2 έως Γ2- θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας  www.iicatene.esteri.it 


Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

 Η Διευθύντρια

 Μοnica Zecca

5.2.15

Ανακοίνωση του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας για το Diploma.

Χθες το Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας εξέδωσε μια ανακοίνωση για τις μελλοντικές εξετάσεις του Diploma διαφόρων επιπέδων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:


Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 2015 Ap. Πρωτ. 193 C/1
Αγαπητή καθηγήτρια /Αγαπητέ καθηγητή,
με χαρά σας πληροφορώ ότι, σε συνέχεια της συγχώνευσης του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ξεκινώντας από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015, το Ινστιτούτο μας θα χορηγεί τα παρακάτω διπλώματα:
  • DIPLOMA ELEMENT ARE DI LINGUA ITALIANA (Livello A2)
  • DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA (Livello Bl)
  • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (Livello B2)
  • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (Livello Cl)
  • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (Livello C2)
Για να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραπάνω διπλωμάτων με την ανάλογη προετοιμασία, έχουμε οργανώσει δυο συναντήσεις- σεμινάρια για τους καθηγητές των ιταλικών στην Ελλάδα που θα γίνουν:
  • Σάββατο 14 Φεβρουάριου 2015, από τις 11.00 έως τις 14.00, στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Auditorium), Πατησίων 47 (επιβεβαίωση συμμετοχής μέχρι τις 12 Φεβρουάριου σε αυτή τη διεύθυνση mail corsi.iicatene@esteri.it)
  • Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 από τις 11.00 έως τις 14.00, στη Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους με την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής (επιβεβαίωση συμμετοχής μέχρι τις 27 Φεβρουάριου σε αυτή τη διεύθυνση mail aiessandra.omicioli@esteri.it).
Η Διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Δρ. Monica Zecca θα παρουσιάσει τα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν από την καθηγήτρια κυρία Mariangela Rapacciuolo, υπεύθυνη της ομάδας μελέτης για την προετοιμασία του υλικού των εξετάσεων υπό την επιμέλεια του Πανεπιστημίου της Parma και θα έχουν την εξής δομή:
α. παρουσίαση των εξετάσεων με το σχετικό sillabo
β. προετοιμασία για τις εξετάσεις και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων
γ. διευκρινήσεις και πληροφορίες πάνω σε πιθανά ερωτήματα εκ μέρους των συμμετεχόντων
Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξεφύγει της προσοχής σας η πρωτοβουλία αυτή καθώς και η δυνατότητα να λάβετε λεπτομερείς και ΛΧμεσες πληροφορίες.
Odos Patission 47 – 104 33 Atene · Tel: 0030-210-5242646 – Fax: 0030-210-5242714
Αναμένοντας να σας συναντήσω, σας στέλνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.

 Vi aspettiamo alla presentazione degli esami

DIPLOMA livelli: Α2 - B1 - B2 - C1 - C2

• sabato 14 febbraio p.v., dalle ore 11:00 alle ore 14:00, ad Atene presso l’Auditorium di questo Istituto (odòs Patission 47) (conferma adesione entro il 12 febbraio 
con e-mail all’indirizzo corsi.iicatene@esteri.it)

• sabato 7 marzo p.v., dalle ore 11:00 alle ore 14:00, a Salonicco in luogo da stabilirsi che verrà comunicato agli interessati ad adesioni concluse (conferma adesione entro il 27 febbraio con e-mail all’indirizzo alessandra.omiccioli@esteri.it).

24.1.15

Diploma di Lingua Italiana 2015
Ευχάριστη η ανακοίνωση από το IIC di Atene για τη διοργάνωση των πιστοποιήσεων επιπέδων Α2 ως και Γ2 Diploma και στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται επίσης οτι υποδείγματα θα υπάρχουν απο αρχές Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα του IIC di Atene εδώ .

Δεν γνωρίζω αν η μορφή της εξέτασης θα αλλάξει, αλλά για τυχόν παλιά θέματα Diploma κυρίως επιπέδου Β2 του IIC di Salonicco, μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εφόσον βέβαια πρόκειται για προσωπική χρήση στη διδασκαλία σας και όχι για εμπορικούς σκοπούς.