1.3.16

Ανακοίνωση αλλαγών κανονισμών PLIDAΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ PLIDA

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με βάση τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ των Εξετάσεων PLIDA ,που θα ισχύει από το τώρα και στο εξής , όσοι έχουν αποτύχει σε μια, δυο ή τρεις δοκιμές των εξετάσεων μπορούν να διατηρήσουν την βαθμολογία τους στις δοκιμασίες που απέτυχαν για τις επόμενες εξεταστικές ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία του διαγωνίστηκαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ και μπορούν να επαναλάβουν τις δοκιμασίες που απέτυχαν σε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ αλλά ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ( 365 ημέρες).

Παραδείγματα:
1.Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2014 και απέτυχε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2015 ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2. Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά τον Απρίλιο ή τον Μάϊο ή τον Ιούνιο  του 2015 και απέτυχε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2015 έχει την δυνατότητα να ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την εξέταση στις δοκιμές που απέτυχε αντίστοιχα έως τον Απρίλιο ή τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2016.

3.Αν κάποιος υποψήφιος έδωσε εξετάσεις π.χ.  για το επίπεδο Β2 για πρώτη φορά τον Ιούνιο τον του 2015 και απέτυχε σε κάποιες δοκιμές τον Νοέμβριο του 2015, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση τον Απρίλιο του 2016 και αν αποτύχει εκ νέου σε κάποια ή σε όλες από τις δοκιμές μπορεί να τις επαναλάβει εκ νέου έως τον Ιούνιο του 2016.

Διευκρίνιση
Την πρώτη φορά που θα επαναλάβει κάποιος τις δοκιμές  που  απορρίφτηκε θα πρέπει να είναι όλες στην ίδια εξεταστική, π.χ. αν αποτύχει σε τρεις δοκιμές τον Νοέμβριο του 2015 και θέλει να διαγωνιστεί εκ νέου τον Απρίλιο του 2016 θα πρέπει να διαγωνιστεί και στις τρεις δοκιμές ,αν επιτύχει εκ νέου σε μια δοκιμή θα διαγωνιστεί εκ νέου στις άλλες δυο στην επόμενη εξεταστική κτλ.

Πληροφορίες : 2310 282722 ή στο info@ladante.gr

NUOVO REGOLARMENTO PLIDA
Superamento dell’esame e punteggio.
L’esame si considera superato se il candidato raggiunge il punteggio di almeno 18/30 in ciascuna delle prove relative alle quattro abilità linguistiche (ascoltareleggerescrivereparlare).

I candidati che superano soltanto tre, due o una delle quattro prove di cui si compone il test (ascoltareleggerescrivere parlare) possono decidere di mantenere i punteggi sufficienti ottenuti per le successive sessioni d’esame entro un anno dalla data in cui si è sostenuto per la prima volta il test. I test relativi all’unica abilità o alle abilità non superate potranno essere ripetuti anche in più sessioni. In caso di successo, i punteggi ottenuti saranno sommati a quello già sufficiente o a quelli già sufficienti ottenuti nella/e sessione/i precedenti.

No comments:

Post a Comment